Apandisit

Apandisit, genellikle 6-12 yaş arası çocuklarda görülür ve en sık atlanan cerrahi patoloji olarak bilinir. İnsanların çoğunda sağ alt karın bölgesinde bulunan apendiks, bir intraperitoneal organdır. Çocuklarda apendiks, erişkinlere kıyasla daha dar, uzun ve ince duvarlıdır, bu da çocuklarda daha kolay perforasyona yol açar.

Apendiks lümeninin lenfoid hiperplazi, fekalit, yabancı cisim veya parazit gibi nedenlerle tıkanması durumunda, inflamasyon meydana gelir ve apandisit tablosu oluşur. Apendiksin gerilmesi, reseptörler tarafından torasik ganglionlara ve oradan da umblikal dermatomlara iletilir. Bu nedenle ağrı önce göbek çevresinde başlar ve daha sonra sağ alt karın bölgesine yerleşir. Perfore apandisit durumunda, yaygın karın hassasiyeti, savunma ve geri dönüş belirtileri görülür.

Akut apandisit vakalarında, genellikle göbek çevresinde ağrı ve iştahsızlık görülür. Kusma genellikle daha sonra başlar ve 38-39°C ateşe lökositoz eşlik eder. Fiziksel muayene sırasında, sağ alt karın bölgesinde (McBurney noktası) hassasiyet, savunma ve geri dönüş belirtileri görülür. Rektal muayenede ampullada hassasiyet, ısı artışı ve dolgunluk hissi olabilir. Tam kan sayımı, tam idrar tahlili, arteriyel kan gazı analizi ve karın ultrasonografisi, tanıya yardımcı tetkiklerdir. Ultrasonografi ile plastron ve periapendiküler apse tanımlanabilir.

Hastalar, profilaktik antibiyotik ve sıvı tedavisi alır ve nazogastrik sonda (NGS) takılır. Daha sonra hastalar ameliyata alınır. Akut apandisit vakalarında genellikle sadece apendektomi yapılırken, perfore vakalarda apendektomi yanında drenaj amaçlı dren de yerleştirilir. Akut vakalarda, ameliyattan 24 saat sonra NGS çekilir ve oral beslenmeye başlanır. Perfore vakalarda ise, NGS 24-48 saat içinde çekilir ve daha sonra oral beslenmeye başlanır.

Akut apandisitte, ameliyat öncesi ve sonrası antibiyotik tedavisi genellikle yeterliyken, perfore vakalarda Gram (-), Gram (+) ve anaerob mikroorganizmalara yönelik bir antibiyotik protokolü 7-10 gün süreyle uygulanır.

Günümüzde apandisit mortalitesi %0.1-1 arasındadır. Operasyon sonrası komplikasyonlar arasında yara yeri enfeksiyonu, intraabdominal apse ve brid ileus bulunabilir.