Çocuk Tümör Çeşitleri Nelerdir?

Çocuklarda görülen tümörler genellikle yetişkinlerde görülen tümörlerden farklıdır ve çocuklarda görülen kanser türleri arasında aşağıdakiler bulunur:

1. Beyin ve Omurilik Tümörleri: Çocukluk çağı beyin tümörleri, çocuklarda görülen en yaygın tümör türlerinden biridir. Medulloblastomlar, gliomlar ve ependimomlar bu tür tümörlerin örnekleridir.

2. Nöroblastoma: Genellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda görülür ve genellikle böbrek üstü bezlerinde veya omurilik boyunca sinir dokusunda başlar.

3. Wilms Tümörü: Genellikle 3-4 yaş arasındaki çocuklarda görülür ve genellikle böbreklerden başlar.

4. Retinoblastoma: Bu tür bir tümör genellikle 2 yaşın altındaki çocukları etkiler ve gözün retinasında başlar.

5. Osteosarkom ve Ewing Sarkomu: Bu türler genellikle çocuklarda ve genç yetişkinlerde görülen kemik kanserleridir.

6. Rabdomiyosarkom: Bu, çocuklarda görülen en yaygın yumuşak doku sarkomudur ve genellikle kaslarda başlar.

7. Lösemi: Lösemi, çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık üçte birini oluşturur ve genellikle kan hücrelerinde başlar.

8. Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfoma: Lenfoma, lenf sistemindeki hücrelerde başlar. Hodgkin lenfoma genellikle genç yetişkinlerde ve çocuklarda görülürken, non-Hodgkin lenfoma her yaşta görülebilir.

Her tür tümörün belirtileri, tedavisi ve prognozu farklıdır. Çocukluk çağı tümörlerinin nedenleri genellikle bilinmemektedir, ancak genetik faktörler ve belirli çevresel maruziyetlerin rol oynayabileceği düşünülmektedir.