Özofagus Atrezisi Nedir?

Özofagus atrezisi, doğumdan itibaren özofagusun tamamen veya kısmen kapanması durumudur. Özofagus, yemek borusu olarak da bilinen, ağızdan mideye kadar olan bir tüptür. Özofagus atrezisi, özofagusun farklı seviyelerinde olabilir ve genellikle doğumdan hemen sonra belirtiler gösterir.

Bu durum, bebeklerin yemek yemelerini ve yutkunmalarını engeller. Bebeklerde yemek yedikten sonra kusma, yutkunma güçlüğü, göğüste şişlik, solunum güçlüğü gibi belirtiler görülebilir. Özofagus atrezisi genellikle doğumdan hemen sonra teşhis edilir ve acil cerrahi müdahale gerektirir.

Cerrahi müdahale genellikle özofagusun açılması ve bağlantının sağlanması amacıyla yapılır. Bu işlem özofagusun iki ucu birleştirilerek normal yemek borusu fonksiyonunu geri kazandırır. Cerrahi müdahale sonrası bebekler genellikle normal bir şekilde beslenmeye başlar ve uzun vadeli komplikasyonlar nadirdir.

Ancak bazı durumlarda, özofagus atrezisi ile birlikte diğer doğumsal anomaliler de görülebilir. Bu nedenle, özofagus atrezisi teşhisi konulduğunda, diğer organ ve sistemlerin de değerlendirilmesi önemlidir.