Çocuklarda Tümör Cerrahisi Nasıl Yapılır?

Çocuklarda tümör cerrahisi, tümörün tipine, büyüklüğüne, konumuna ve çocuğun genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Ancak genel olarak, aşağıdaki adımları içerir:

1. Ön Değerlendirme: Cerrahiye başlamadan önce, doktorlar çocuğun genel sağlık durumunu değerlendirir ve tümörün tam konumunu ve büyüklüğünü belirlemek için çeşitli görüntüleme testleri yapar. Bu aşama, en etkili ve güvenli cerrahi planını oluşturmak için önemlidir.

2. Anestezi: Çocuk, cerrahi süresince ağrı ve rahatsızlık hissetmemesi için genel anestezi altına alınır.

3. Tümörün Alınması: Cerrahi ekibin amacı, tümörü ve mümkün olduğunda çevresindeki herhangi bir kanserli dokuyu tamamen çıkarmaktır. Bazen tümörün tamamını çıkarmak mümkün olmayabilir çünkü bu, çocuğun hayati organlarına zarar verebilir. Bu durumlarda, doktorlar tümörün olabildiğince çok kısmını çıkarırlar.

4. Patoloji: Çıkarılan tümör ve doku, bir patolog tarafından incelenir. Patolog, tümörün kanserli olup olmadığını, kanserin tümörün çevresindeki dokuya yayılıp yayılmadığını ve cerrahın tüm kanserli dokuyu çıkarıp çıkarmadığını belirler.

5. İyileşme: Cerrahi sonrası, çocuk genellikle hastanede birkaç gün kalır. İyileşme süreci çocuğun yaşına, genel sağlık durumuna ve cerrahinin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.

Tümör cerrahisi sonrası, çocuklarda genellikle radyasyon tedavisi veya kemoterapi gibi ek tedavilere ihtiyaç duyulabilir. Bu tedaviler, kalan kanser hücrelerini öldürmeyi ve kanserin tekrarlamasını önlemeyi amaçlar.