Sünnet Hangi Yaşta Yapılır?

Sünnet Hangi Yaşta Yapılır?

Sünnet, erkeklerde penis başını örten fazla derinin çıkarılması ameliyatıdır. Herkese yapılması gerekliliği konusunda görüş birliği yoktur ve genellikle dinsel ya da geleneksel nedenlerle yapılı...
Minimal İnvaziv Cerrahi Hangi Tedavilerde Kullanılır?

Minimal İnvaziv Cerrahi Hangi Tedavilerde Kullanılır?

Minimal invaziv cerrahi, geleneksel cerrahi tekniklere göre daha az invaziv bir yaklaşımı benimser. Bu yöntem, daha küçük kesiler ve daha az doku hasarı ile gerçekleştirilen cerrahi işlemleri ...
İdrar Kaçırma (İnkontinans, Enürezis)

İdrar Kaçırma (İnkontinans, Enürezis)

3 yaşından sonra uyanık iken, 5 yaşından sonra ise uykuda idrar kaçırma, çocuklarda en sık görülen ürolojik yakınmalar arasındadır. Büyük çoğunluğu yalnızca uykuda işeme şeklinde olup çocukta...